ویزای انگلستان :

ابتدا به لینک سایت سفارت انگلستان(بخش مدارک مورد نیاز) در تهران میرویم :

لینک سفارت انگلستان

سپس بر روی لینک مدارک مورد نیاز کلیک میکنیم :

englandvisa1

پس از آماده کردن مدارک زیر:

englandvisa2

برای تعیین وقت ملاقات و مصاحبه و ارائه مدارک(در تب درخواست ملاقات) اقدام میکنیم . که به گفته سایت سفارت انگلستان ، فقط روزهای سه شنبه ساعت ۱ عصر امکان تعیین وقت مصاحبه وجود دارد .

englandvisa3