ویزای هلند

ابتدا نوع ویزای خود را مشخص میکنیم :

لینک انواع ویزای هلند

netherlansvisa1

سپس با توجه به نوع ویزا (که در این آموزش ویزای توریستی را در نظر گرفته ایم) ، میتوانیم اطلاعات مربوط به نوع ویزا شامل : ۱ . هزینه ویزا ،  ۲ . مدارک مورد نیاز ، ۳ . تصویر پرسنلی مورد نیاز و ویژگیهای آن ، ۴ . زمان مورد نیاز برای صدور ویزا ۵ . فرم مورد نیاز هنگام تحویل مدارک ، را با کلیک بر روی بخش مورد نظر ببینیم :

netherlansvisa2

پس از آماده کردن مدارک ، جهت تعیین وقت ملاقات و تحویل مدارک و مصاحبه بر روی لینک زیر که بخش تعیین وقت ملاقات است ،  میرویم :

لینک تعیین وقت ملاقات

netherlansvisa3

و نهایتا با توجه به اطلاعات گفته شده در لینک بالا ،  ایمیلی(به زبان انگلیسی) به آدرس ایمیل زیر میفرستیم :
ایمیل سفارت هلند :  
appt.netherlands@vfshelpline.com

که این ایمیل با توجه به اطلاعات سایت سفارت باید شامل موارد ۱۱ گانه زیر باشد :

netherlansvisa4